Secondary

Languages

กยศ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษามีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

กยศ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษามีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ

แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยกรมการจัดหางาน เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

กยศ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษามีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษาที่ต้องการเพิ่มโอกาสได้งานทำ สามารถใช้บริการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”...คลิก

2. แอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ...คลิก

คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

แอปพลิเคชันไทยมีงานทำ


  • วิดีโอขั้นตอนการใช้งาน "ไทยมีงานทำ"...คลิก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการจัดหางาน...คลิก
วันที่: 
6 กุมภาพันธ์ 2567