Secondary

Languages

กยศ. เตรียมลงพื้นที่ปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม 16 จังหวัด เผยยอดผู้กู้ยืมที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 46,000 ราย

                                                                                                  28 พฤษภาคม 2567

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เตรียมลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืม 16 จังหวัด ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยผู้กู้ยืมที่มาทำสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เมื่อชำระเสร็จสิ้นตามสัญญา และปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เผยมียอดผู้กู้ยืมที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 46,000 ราย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนฯได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เตรียมลงพื้นที่  เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม 16 จังหวัด ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่ กลุ่มก่อนฟ้องคดี กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยัง    ไม่ฟ้องคดี กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีแล้ว รวมทั้งกลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี และในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% และปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยกองทุนฯมีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กับผู้กู้ยืม 16 จังหวัด ดังนี้

1. จังหวัดพะเยา วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมพะเยา เกทเวย์

2. จังหวัดราชบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม ณ เวลา

3. จังหวัดน่าน วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน

4. จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

5. จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

6. จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบีเค เพลส

7. จังหวัดสุโขทัย วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

8. จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล

9. จังหวัดยโสธร วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร                                                         10. จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเลิศธานี

11. จังหวัดสมุทรปราการ *เลื่อน*  

12. จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์

     โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

13. จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

14. จังหวัดขอนแก่น *เลื่อน*    

15. จังหวัดสกลนคร วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16. จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

จากการที่กองทุนฯได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 46,000 ราย ยอดหนี้รวมทั้งหมดกว่า 9,160 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่จังหวัดต่าง ๆ สามารถติดตามกำหนดการลงพื้นที่จากทางหน้าเว็บไชต์ กยศ.www.studentloan.or.th ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี/บังคับคดี และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด  

 

 

วันที่: 
28 พฤษภาคม 2567