Secondary

Languages

กยศ. ลงพื้นที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิ.ย. 67

                                                   

                                                               17 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมลงพื้นที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยผู้กู้ยืมที่มาทำสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เมื่อชำระเสร็จสิ้นตามสัญญา ปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนฯจะลงพื้นที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีสิทธิ์ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทุกราย สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน โดยต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี และในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี/บังคับคดี ซึ่งคาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป

ทั้งนี้ กองทุนฯยังได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”  โดยมีกำหนดการจัดในเดือนมิถุนายนขึ้นอีก 6 ครั้ง ได้แก่ 

- จังหวัดยโสธร วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร

- จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเลิศธานี

- จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

- จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

- จังหวัดสกลนคร วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท 

โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หลังจากนั้นจะได้จัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด

วันที่: 
17 มิถุนายน 2567