Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดระยอง วันที่ 19 พ.ค. นี้ ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

  18 พฤษภาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 10 จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง...

default image
วันที่: 18 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,693

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 พ.ค. นี้ ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

10 พฤษภาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ...

default image
วันที่: 10 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,343

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พ.ค. 65 และจังหวัดพัทลุง วันที่ 9 พ.ค. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

5 พฤษภาคม 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท และครั้งที่ 8...

default image
วันที่: 5 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,798

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 เม.ย. 65 และจังหวัดลำปาง วันที่ 29 เม.ย. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

  25 เมษายน 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ...

default image
วันที่: 25 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 4,292

กอช. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok “ชิงเงินรางวัล”

  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “กอช. TikTok Contest” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 1 นาที ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “กอช. คืออะไร” ชิงเงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท ทุกสัปดาห์ เริ่มต้นสัปดาห์แรก...

กอช. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok “ชิงเงินรางวัล”
วันที่: 11 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 3,507

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”  รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย
วันที่: 7 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 2,668

กยศ. ร่วมกับ ตลท. ให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้กู้ยืม เพิ่มหลักสูตร e-learning นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะ

                                                                     ...

default image
วันที่: 25 มีนาคม 2565
ผู้เข้าชม: 5,265