Secondary

Languages

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้กู้ที่ศาลมีคำพิพากษาตามยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)