Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การชำระหนี้

กยศ.คำนวณหนี้กลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี/ถูกอายัดเงิน 50,614 รายเสร็จเรียบร้อย พบปิดบัญชีได้ทันทีและจะได้รับเงินคืน 3,494 ราย เริ่มจ่ายคืนแล้วตั้งแต่วันนี้

ลงทะเบียน ขอรับเงินคืน กลุ่มบังคับคดี/อายัดเงิน ...คลิก 4 มีนาคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำนวณยอดหนี้คงเหลือใหม่ตามพ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566...

กยศ.คำนวณหนี้กลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี/ถูกอายัดเงิน 50,614 รายเสร็จเรียบร้อย  พบปิดบัญชีได้ทันทีและจะได้รับเงินคืน 3,494 ราย
วันที่: 4 March 2024
ผู้เข้าชม: 135,706

กยศ.เผย ลูกหนี้ทำสัญญาปรับหนี้แล้วกว่า 5,000 ราย ผู้ค้ำที่ลูกหนี้ทำสัญญาจะหลุดพ้นความรับผิด/ถอนการบังคับคดีผู้ค้ำทุกราย ยืนยันทุกคนได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย

22 กุมภาพันธ์ 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า 5,000 ราย โดยผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นความรับผิดทันทีหลังลูกหนี้ทำสัญญา...

default image
วันที่: 22 February 2024
ผู้เข้าชม: 12,350

ขอเชิญผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ลงทะเบียนนัดหมายปรับโครงสร้างหนี้ ...คลิก   กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มก่อนฟ้องคดี กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี...

ปรับโครงสร้างหนี้
วันที่: 26 January 2024
ผู้เข้าชม: 1,004,902

"กยศ. พร้อมให้ผู้กู้เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป 09.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุด ลงทะเบียนนัดวันทำสัญญาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2567"

26 มกราคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้เวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100%...

default image
วันที่: 26 January 2024
ผู้เข้าชม: 152,835

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566” และเรื่อง “การปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566”

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566 ...คลิก ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ
วันที่: 8 December 2023
ผู้เข้าชม: 26,810