Secondary

Languages

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา

 

  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนออนไลน์ ...คลิก

เงื่อนไขการลงทะเบียน : สถานศึกษาที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ทางกองทุนจะนำส่งหนังสือเชิญให้ท่านต่อไป


หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th

 

วันที่กิจกรรม: 
อังคาร, 24. มีนาคม 2563
สถานที่: 
จังหวัดนครราชสีมา
อังคาร, 24. มีนาคม 2563 - 8:30
วันที่/เวลา (แบบใหม่): 
อังคาร, 24. มีนาคม 2563 - 8:30 to 16:30