Secondary

Languages

ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559

ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559

ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน #กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประะาน กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “มาตรการจัดการ การคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 “กรรมสนองโกง”จัดโดยองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน ประเทศไทยมีรัฐมนตรี ร่วมงาน อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วม โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน “เปิดไฟไล่โกง”เพื่อแสดงพลังพร้อมในการไล่คนโกงให้หมดสิ้น

ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-1
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-2
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-3
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-4
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-5
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-6
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-7
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-8
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-9
ชาวกยศ. ร่วมต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง วันที่ 11 กันยายน 2559-10
วันที่: 
11 กันยายน 2559