Secondary

Languages

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการให้กู้ยืมเงินกองทุน พร้อมเข้าร่วมปลูกป่า โครงการ “จิตอาสา มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ปลูกความดี”

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการให้กู้ยืมเงินกองทุน พร้อมเข้าร่วมปลูกป่า โครงการ “จิตอาสา มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการให้กู้ยืมเงินกองทุน พร้อมเข้าร่วมปลูกป่ากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโครงการ “จิตอาสา มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ปลูกความดี” ปีการศึกษา 2565 ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณถนนร่วมใจ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

วันที่: 
31 พฤษภาคม 2566