Secondary

Languages

กิจกรรมเครือข่าย กยศ. ร่วมใจทำดี เพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมเครือข่าย กยศ. ร่วมใจทำดี เพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กยศ. ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จัดกิจกรรมเครือข่าย กยศ. ร่วมใจทำดี เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 และตามแผนงานเครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม ในการดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคม โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษาผู้กู้ยืม และศิษย์เก่า กยศ.ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้บริจาคให้แก่สถานคุ้มครองฯ โดยมีนางสาวเกตุมณี สินพูนภักดิ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

วันที่: 
2 มีนาคม 2567