Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การกู้ยืม

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566

    1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 ... คลิก  2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ... คลิก  3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566
วันที่: 25 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 723,039

กยศ. จับมือ สกมช. ส่งเสริมความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์แก่ผู้กู้ยืม

                                                                      ...

default image
วันที่: 17 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 1,247

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560  ฉบับที่ 1 ... คลิก คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5...

default image
วันที่: 11 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 212,935

กยศ. ยืนยันอยากเรียนต้องได้เรียน พร้อมชี้แจงกรณีคุณแม่ได้รับความเดือดร้อน ตรวจสอบแล้วลูกสาวได้รับค่าครองชีพตั้งแต่มิถุนายน 2566 ถึงปัจจุบัน

19 ธันวาคม 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวคุณแม่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก กู้เงินนอกระบบเพื่อใช้จ่ายและส่งลูกเรียนที่มหาวิทยาลัยของจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า...

default image
วันที่: 19 ธันวาคม 2566
ผู้เข้าชม: 1,016

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

30 พฤศจิกายน 2566 วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 3,421

กยศ. ชี้แจงกรณี นศ.พยาบาลยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เนื่องจากตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูล อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากสถานศึกษา ยืนยันถ้ามีคุณสมบัติครบสามารถกู้เงินได้ทุกคน

28 พฤศจิกายน 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงข่าวกรณีที่กลุ่มตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา...

default image
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 3,163