Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - อื่นๆ

กยศ. เตรียมลงพื้นที่เช้าวันที่ 1 ก.พ.67 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคน ที่สถานศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่

31 มกราคม 2567 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยเช้าวันที่ 1 ก.พ.67 ผู้จัดการ กยศ.จะลงพื้นที่ไปพบเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคน ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวง อว....

default image
วันที่: 31 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 3,187

กรณีน.ศ.ระยองร้องศาลปกครอง กยศ.เผยได้รับแจ้งจาก อว.เมื่อ 9 ส.ค.66 ว่าสถานศึกษาเลิกกิจการตั้งแต่ พ.ย.65 แต่พบความผิดปกติ ปีการศึกษา 2566 น.ศ.ยังกู้ศึกษาที่วิทยาลัยระยองเหมือนเดิมปัจจุบันรอสถานศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษาผู้กู้ที่โอนย้ายเพื่ออนุมัติการกู้ยืมต่อไป

29 มกราคม 2567  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชี้แจงกรณีข่าวตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยอง ให้กองทุนฯอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องจากในระบบแจ้งว่าถูกระงับการให้กู้ยืมนั้น...

default image
วันที่: 29 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 4,031

กยศ. ยืนยันอีกครั้ง อนุมัติเงินกู้ทุกรายแล้ว หลัง นศ.ปี 4 อ้างยังไม่อนุมัติตรวจสอบแล้วพบว่า น้องที่อ้างว่ายังไม่อนุมัติเพิ่งยื่นเบิกเงินเมื่อ 20 มกราคม 2567

22 มกราคม 2567 กยศ. ยืนยันอีกครั้งไม่ได้ระงับการให้กู้ยืมเงินของนักศึกษาปี 4 ที่ออกมาอ้างว่าถูกตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมตรวจสอบแล้วพบว่า น้องรายที่อ้างว่ายังไม่อนุมัตินั้น เป็น 1 ใน 5 รายที่มาร่ำไห้กราบวิงวอนขอเงินกู้...

default image
วันที่: 22 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 1,902

กยศ.ตอบชัดเจน ผู้กู้ 2,443 ราย ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถให้กู้ได้ ส่วนรายที่อนุมัติและทำสัญญาแล้วจะได้รับเงินภายใน 7 วัน สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการเรียนการสอนจริงหรือไม่?

3 มกราคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันชัดเจนอีกครั้งว่า ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะไม่สามารถกู้ได้ ส่วนผู้กู้รายใดที่ได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อผู้กู้ลงนามและทำสัญญาเสร็จเรียบร้อย จะได้รับเงินกู้ภายใน 7 วัน...

default image
วันที่: 3 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 2,390

กยศ. ยืนยันอีกครั้ง ไม่มีผู้กู้ค้างรออนุมัติในระบบแล้ว

28 ธันวาคม 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชี้แจงตามที่มีข่าวร้องเรียนผ่านสื่อว่า นักศึกษายังไม่ได้รับเงินนั้น กองทุนฯ ขอยืนยันว่าได้อนุมัติการกู้ยืมเงินครบทุกรายแล้ว ไม่มีผู้กู้ค้างรออนุมัติในระบบ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์...

default image
วันที่: 28 ธันวาคม 2566
ผู้เข้าชม: 1,689

กยศ. เผยได้อนุมัติเงินกู้นักศึกษาที่ยื่นในระบบทุกรายแล้ว หากรายใดยังตกค้างขอให้รีบดำเนินการในระบบ

22 ธันวาคม 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยความคืบหน้ากรณีการอนุมัติเงินกู้ยืมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษที่ติดปัญหาเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน...

default image
วันที่: 22 ธันวาคม 2566
ผู้เข้าชม: 1,500

กยศ. ชี้แจงที่มีข่าวนักศึกษาร่ำไห้ ตรวจพบรายนี้อนุมัติเงินกู้แล้ว ขณะนี้รอให้มาทำสัญญาที่มหาวิทยาลัย

12 ธันวาคม 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวนักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ แม่นำที่นาไปจำนองกู้เงินนอกระบบได้เงิน 400,000 บาท มาให้ลูกสาวเรียนหนังสือ ซึ่งหากไม่ได้เงินกู้จาก กยศ....

default image
วันที่: 12 ธันวาคม 2566
ผู้เข้าชม: 1,286