Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - อื่นๆ

สคฝ. ผนึก กอช. และ กยศ. ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมวินัยการออมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยกลโกง

  8 มีนาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ผนึกกำลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)...

default image
วันที่: 8 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม: 981

กยศ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วสามารถแปลงหนี้ใหม่ได้ทุกราย

29 ธันวาคม 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมความพร้อมดำเนินการตามกฎหมายใหม่ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา...

default image
วันที่: 29 ธันวาคม 2565
ผู้เข้าชม: 8,595

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ผู้บริหารและบุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล...

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566
วันที่: 1 ธันวาคม 2565
ผู้เข้าชม: 1,250

กยศ. ระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิแทวอน

2 พฤศจิกายน 2565   นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากเหตุการณ์ย่านอิแทวอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อค่ำวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก...

default image
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม: 2,110

กยศ. ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565

กยศ. รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565

กยศ. ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565
วันที่: 29 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม: 1,923

APEC 2022 THAILAND

-

APEC2022THAILAND
วันที่: 29 สิงหาคม 2565
ผู้เข้าชม: 1,169

กยศ. มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model)

                            26 สิงหาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role...

default image
วันที่: 26 สิงหาคม 2565
ผู้เข้าชม: 1,261