Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - อื่นๆ

กยศ. ร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี จัดทำ

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี จัดทำ “โครงการ กยศ. ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อเป็นการถวายความอาลัย...

default image
วันที่: 9 มกราคม 2560
ผู้เข้าชม: 1,492

กยศ. แจ้งความคืบหน้ารัฐบาลหนุนออก พรบ. ใหม่

          ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติใหม่ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า “...

default image
วันที่: 18 กรกฎาคม 2559
ผู้เข้าชม: 1,017