Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - อื่นๆ

กยศ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วสามารถแปลงหนี้ใหม่ได้ทุกราย

29 ธันวาคม 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมความพร้อมดำเนินการตามกฎหมายใหม่ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา...

default image
วันที่: 29 December 2022
ผู้เข้าชม: 6,757

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ผู้บริหารและบุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล...

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566
วันที่: 1 December 2022
ผู้เข้าชม: 940

กยศ. ระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิแทวอน

2 พฤศจิกายน 2565   นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากเหตุการณ์ย่านอิแทวอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อค่ำวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก...

default image
วันที่: 2 November 2022
ผู้เข้าชม: 1,917

กยศ. ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565

กยศ. รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565

กยศ. ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565
วันที่: 29 September 2022
ผู้เข้าชม: 1,688

APEC 2022 THAILAND

-

APEC2022THAILAND
วันที่: 29 August 2022
ผู้เข้าชม: 995

กยศ. มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model)

                            26 สิงหาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role...

default image
วันที่: 26 August 2022
ผู้เข้าชม: 1,056

เอกสารปลอม อย่าแชร์ต่อ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารหนังสือของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินค่าครองชีพภาคเรียนที่ 1/2565 ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รับใบอนุญาต...

 เอกสารปลอม
วันที่: 25 August 2022
ผู้เข้าชม: 1,329

ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมพร้อมในการนำข้อมูลเปิดเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร....

default image
วันที่: 1 July 2022
ผู้เข้าชม: 2,704