Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - อื่นๆ

โปรดระวัง !มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ กยศ. หลอกลวงให้เล่นการพนันออนไลน์

โปรดระวัง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ กยศ. หลอกลวงให้เล่นการพนันออนไลน์ x ไม่เชื่อ x ไม่เล่นพนัน x ไม่ถูกหลอก กองทุนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ห้ามมิให้นำตราสัญลักษณ์ กยศ....

โปรดระวัง !มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ กยศ.  หลอกลวงให้เล่นการพนันออนไลน์
วันที่: 1 June 2023
ผู้เข้าชม: 6,809

ระบบจองคิวออนไลน์ รับบริการ ณ สำนักงาน กยศ.

กยศ. ได้พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้ประสงค์เข้ารับบริการ/ขอคำปรึกษาด้านการกู้ยืมและการชำระเงินคืน ณ สำนักงานกองทุน ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. เข้าลิงก์ https://q-online.studentloan.or.th หรือสแกน QR code 2...

ระบบจองคิวออนไลน์ รับบริการ ณ สำนักงาน กยศ.
วันที่: 18 April 2023
ผู้เข้าชม: 13,500

ประกาศ ประชาชนที่ต้องการ ยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บริการ ณ ธ.ก.ส ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา

ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ ณ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ทุกวัน เฉพาะเดือนมีนาคม 2566 ขยายการเปิดให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับสาขาทั่วไป 09.00 - 16.00 น....

ประกาศ ประชาชนที่ต้องการ ยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บริการ ณ ธ.ก.ส  ธ.ออมสิน
วันที่: 10 March 2023
ผู้เข้าชม: 3,662

สคฝ. ผนึก กอช. และ กยศ. ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมวินัยการออมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยกลโกง

  8 มีนาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ผนึกกำลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)...

default image
วันที่: 8 March 2023
ผู้เข้าชม: 1,414

กยศ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วสามารถแปลงหนี้ใหม่ได้ทุกราย

29 ธันวาคม 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมความพร้อมดำเนินการตามกฎหมายใหม่ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา...

default image
วันที่: 29 December 2022
ผู้เข้าชม: 11,054

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ผู้บริหารและบุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล...

No Gift Policy กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566
วันที่: 1 December 2022
ผู้เข้าชม: 2,189