Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การชำระหนี้

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 พ.ค. 65 และจังหวัดสุโขทัย วันที่ 30 พ.ค. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

26 พฤษภาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์...

default image
วันที่: 26 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,600

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดระยอง วันที่ 19 พ.ค. นี้ ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

  18 พฤษภาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 10 จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง...

default image
วันที่: 18 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,600

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 พ.ค. นี้ ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

10 พฤษภาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ...

default image
วันที่: 10 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,277

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พ.ค. 65 และจังหวัดพัทลุง วันที่ 9 พ.ค. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

5 พฤษภาคม 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท และครั้งที่ 8...

default image
วันที่: 5 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,672

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 เม.ย. 65 และจังหวัดลำปาง วันที่ 29 เม.ย. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

  25 เมษายน 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ...

default image
วันที่: 25 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 4,153

กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิฯ เชิญผู้กู้ยืมร่วมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคมนี้ ไม่ถูกดำเนินคดีแน่นอน

  24 มีนาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ...

default image
วันที่: 24 มีนาคม 2565
ผู้เข้าชม: 3,771