Secondary

Languages

News

กรณีน.ศ.ระยองร้องศาลปกครอง กยศ.เผยได้รับแจ้งจาก อว.เมื่อ 9 ส.ค.66 ว่าสถานศึกษาเลิกกิจการตั้งแต่ พ.ย.65 แต่พบความผิดปกติ ปีการศึกษา 2566 น.ศ.ยังกู้ศึกษาที่วิทยาลัยระยองเหมือนเดิมปัจจุบันรอสถานศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษาผู้กู้ที่โอนย้ายเพื่ออนุมัติการกู้ยืมต่อไป

29 มกราคม 2567  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชี้แจงกรณีข่าวตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยอง ให้กองทุนฯอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องจากในระบบแจ้งว่าถูกระงับการให้กู้ยืมนั้น...

default image
วันที่: 29 January 2024
ผู้เข้าชม: 2,492

"กยศ. พร้อมให้ผู้กู้เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป 09.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุด ลงทะเบียนนัดวันทำสัญญาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2567"

26 มกราคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้เวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100%...

default image
วันที่: 26 January 2024
ผู้เข้าชม: 109,396

ขอเชิญผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ลงทะเบียนนัดหมายปรับโครงสร้างหนี้ … คลิก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มก่อนฟ้องคดี กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี...

ปรับโครงสร้างหนี้
วันที่: 26 January 2024
ผู้เข้าชม: 568,344

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566

    1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 ... คลิก  2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ... คลิก  3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566
วันที่: 25 January 2024
ผู้เข้าชม: 709,736

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560  ฉบับที่ 1 ... คลิก คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5...

default image
วันที่: 23 January 2024
ผู้เข้าชม: 14,453

กยศ. ยืนยันอีกครั้ง อนุมัติเงินกู้ทุกรายแล้ว หลัง นศ.ปี 4 อ้างยังไม่อนุมัติตรวจสอบแล้วพบว่า น้องที่อ้างว่ายังไม่อนุมัติเพิ่งยื่นเบิกเงินเมื่อ 20 มกราคม 2567

22 มกราคม 2567 กยศ. ยืนยันอีกครั้งไม่ได้ระงับการให้กู้ยืมเงินของนักศึกษาปี 4 ที่ออกมาอ้างว่าถูกตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมตรวจสอบแล้วพบว่า น้องรายที่อ้างว่ายังไม่อนุมัตินั้น เป็น 1 ใน 5 รายที่มาร่ำไห้กราบวิงวอนขอเงินกู้...

default image
วันที่: 22 January 2024
ผู้เข้าชม: 845

กยศ. จับมือ สกมช. ส่งเสริมความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์แก่ผู้กู้ยืม

                                                                      ...

default image
วันที่: 17 January 2024
ผู้เข้าชม: 505