Secondary

Languages

News

3 วันสุดท้าย ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

8 กันยายน 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และหลังฟ้อง ในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs เหลือ 3 วันสุดท้าย ตั้งแต่วันนี้ - 11 กันยายน 2565 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5...

3 วันสุดท้าย ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่: 8 September 2022
ผู้เข้าชม: 4,155

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 8 – 11 ก.ย. 65 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                                                                     ...

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.  8 – 11 ก.ย. 65 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่: 6 September 2022
ผู้เข้าชม: 22,818

APEC 2022 THAILAND

APEC2022THAILAND
วันที่: 29 August 2022
ผู้เข้าชม: 617

กยศ. มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model)

                            26 สิงหาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role...

default image
วันที่: 26 August 2022
ผู้เข้าชม: 635

เอกสารปลอม อย่าแชร์ต่อ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารหนังสือของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินค่าครองชีพภาคเรียนที่ 1/2565 ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รับใบอนุญาต...

 เอกสารปลอม
วันที่: 25 August 2022
ผู้เข้าชม: 729

กยศ. เผยผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2565 มีผู้ยื่นกู้แล้ว 590,796 ราย ยืนยันหากขาดแคลนกู้ได้ทุกคน

25 สิงหาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2565 มีผู้ยื่นกู้แล้ว 590,796 ราย รวมวงเงินให้กู้กว่า 27,881 ล้านบาท โดยไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่ใช้เงินที่รุ่นพี่ส่งมอบโอกาสแก่รุ่นน้อง นายชัยณรงค์...

ข่าว กยศ. เผยผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2565 มีผู้ยื่นกู้แล้ว 590,796 ราย  ยืนยันหากขาดแคลนกู้ได้ทุกคน
วันที่: 25 August 2022
ผู้เข้าชม: 951

กยศ. ชี้แจงหากยกเลิกหนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา

19 สิงหาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงประเด็นที่มีข้อโต้แย้งในสื่อสังคมออนไลน์ #ล้างหนี้ กยศ. จากการล่ารายชื่อเพื่อยื่นแก้ไขกฎหมายยกเลิกหนี้ กยศ. ซึ่งหากยกเลิกหนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เนื่องจาก กยศ...

กยศ. ชี้แจงหากยกเลิกหนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
วันที่: 19 August 2022
ผู้เข้าชม: 9,644

การขยายระยะเวลาการเปิดระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับสถานศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาสำหรับขั้นตอนผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน   รายชื่อสถานศึกษาขอขยายระยะเวลารอบที่ 1 (...

default image
วันที่: 19 August 2022
ผู้เข้าชม: 14,080