Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”

ด้วยกองทุนจะจัดงานประชุมสัมมนาผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน หัวข้อ นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร ในวันที่ 5, 12, 19 และ 26 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.00 – 16.00 น....

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”
วันที่: 2 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม: 768

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 เม.ย. 65 และจังหวัดลำปาง วันที่ 29 เม.ย. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

  25 เมษายน 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ...

default image
วันที่: 25 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 1,998

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565   รายชื่อสถานศึกษา - ...

default image
วันที่: 18 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 1,213

กอช. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok “ชิงเงินรางวัล”

  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “กอช. TikTok Contest” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 1 นาที ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “กอช. คืออะไร” ชิงเงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท ทุกสัปดาห์ เริ่มต้นสัปดาห์แรก...

กอช. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok “ชิงเงินรางวัล”
วันที่: 11 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 728

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”  รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย
วันที่: 7 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม: 747

กยศ. ร่วมกับ ตลท. ให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้กู้ยืม เพิ่มหลักสูตร e-learning นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะ

                                                                     ...

default image
วันที่: 25 มีนาคม 2565
ผู้เข้าชม: 1,736

โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ จัดเต็มกว่า 35 หลักสูตร ฟรี

  โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ  จัดเต็มกว่า 35 หลักสูตร ฟรี พบกับ SET e-Learning คอร์สเรียนใหม่สำหรับนักศึกษา กยศ. ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การลงทุน และผู้ประกอบการ เนื้อหาเข้าใจง่าย...

โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ  จัดเต็มกว่า 35 หลักสูตร ฟรี
วันที่: 25 มีนาคม 2565
ผู้เข้าชม: 175,010