Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวง อว. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ กยศ. ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ยืนยันนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ กู้ได้ทุกราย

9 ธันวาคม 2566 ในวันนี้ (9 ธันวาคม 2566) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (...

default image
วันที่: 9 ธันวาคม 2566
ผู้เข้าชม: 542

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566” และเรื่อง “การปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566”

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566 ...คลิก ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ
วันที่: 8 ธันวาคม 2566
ผู้เข้าชม: 26,363

กยศ. ลงพื้นที่พบนักศึกษาที่ศรีสะเกษและนครศรีธรรมราช อนุมัติเงินกู้เพิ่มอีก 2,209 ราย ไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน 67 ราย และจะอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

6 ธันวาคม 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่พบกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้อนุมัติการกู้ยืมให้อีก 2,209 ราย...

default image
วันที่: 6 ธันวาคม 2566
ผู้เข้าชม: 475

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

30 พฤศจิกายน 2566 วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 3,429

กยศ. ชี้แจงกรณี นศ.พยาบาลยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เนื่องจากตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูล อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากสถานศึกษา ยืนยันถ้ามีคุณสมบัติครบสามารถกู้เงินได้ทุกคน

28 พฤศจิกายน 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงข่าวกรณีที่กลุ่มตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา...

default image
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 3,173

กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นหนังสือยินยอมงดการบังคับคดี สำหรับลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียคดี กยศ. ที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นหนังสือยินยอมงดการบังคับคดี สำหรับลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียคดี กยศ. ที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ช่องทางการยื่นหนังสือ ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทาง e-...

default image
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 23,053

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน จึงมีความมุ่งมั่นจุดประกายและความภาคภูมิใจแก่ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”...

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 15,745

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ หลักสูตรครอบคลุมด้านแนวคิดผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ การตลาด และการเงินธุรกิจ เสริมทักษะให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำงานในอนาคต หลักสูตร 1 ชั่วโมง เนื้อหาเข้าใจง่าย...

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.
วันที่: 15 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 2,253