Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565

กยศ. รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565

กยศ. ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565
วันที่: 29 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม: 1,304

กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

23 กันยายน 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์...

กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ
วันที่: 23 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม: 3,369

แจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ปีการศึกษา 2565

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดำเนินการส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ให้ครบถ้วน ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน หมวด 3...

default image
วันที่: 15 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม: 4,294

3 วันสุดท้าย ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

8 กันยายน 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และหลังฟ้อง ในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs เหลือ 3 วันสุดท้าย ตั้งแต่วันนี้ - 11 กันยายน 2565 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5...

3 วันสุดท้าย ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่: 8 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม: 4,214

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 8 – 11 ก.ย. 65 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                                                                     ...

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.  8 – 11 ก.ย. 65 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่: 6 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม: 23,171

APEC 2022 THAILAND

APEC2022THAILAND
วันที่: 29 สิงหาคม 2565
ผู้เข้าชม: 678

กยศ. มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model)

                            26 สิงหาคม 2565   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role...

default image
วันที่: 26 สิงหาคม 2565
ผู้เข้าชม: 693

เอกสารปลอม อย่าแชร์ต่อ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารหนังสือของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินค่าครองชีพภาคเรียนที่ 1/2565 ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รับใบอนุญาต...

 เอกสารปลอม
วันที่: 25 สิงหาคม 2565
ผู้เข้าชม: 802