Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ลงทะเบียนนัดหมายปรับโครงสร้างหนี้ … คลิก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มก่อนฟ้องคดี กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี...

ปรับโครงสร้างหนี้
วันที่: 26 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 775,097

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566

    1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 ... คลิก  2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ... คลิก  3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566
วันที่: 25 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 723,258

กยศ. ยืนยันอีกครั้ง อนุมัติเงินกู้ทุกรายแล้ว หลัง นศ.ปี 4 อ้างยังไม่อนุมัติตรวจสอบแล้วพบว่า น้องที่อ้างว่ายังไม่อนุมัติเพิ่งยื่นเบิกเงินเมื่อ 20 มกราคม 2567

22 มกราคม 2567 กยศ. ยืนยันอีกครั้งไม่ได้ระงับการให้กู้ยืมเงินของนักศึกษาปี 4 ที่ออกมาอ้างว่าถูกตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมตรวจสอบแล้วพบว่า น้องรายที่อ้างว่ายังไม่อนุมัตินั้น เป็น 1 ใน 5 รายที่มาร่ำไห้กราบวิงวอนขอเงินกู้...

default image
วันที่: 22 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 1,759

กยศ. จับมือ สกมช. ส่งเสริมความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์แก่ผู้กู้ยืม

                                                                      ...

default image
วันที่: 17 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 1,248

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560  ฉบับที่ 1 ... คลิก คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5...

default image
วันที่: 11 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 213,061

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส”

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส” (ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)...

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ.
วันที่: 5 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 34,427

กยศ.ตอบชัดเจน ผู้กู้ 2,443 ราย ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถให้กู้ได้ ส่วนรายที่อนุมัติและทำสัญญาแล้วจะได้รับเงินภายใน 7 วัน สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการเรียนการสอนจริงหรือไม่?

3 มกราคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันชัดเจนอีกครั้งว่า ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะไม่สามารถกู้ได้ ส่วนผู้กู้รายใดที่ได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อผู้กู้ลงนามและทำสัญญาเสร็จเรียบร้อย จะได้รับเงินกู้ภายใน 7 วัน...

default image
วันที่: 3 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 2,241