Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กิจกรรมจิตอาสา "กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร"

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา "กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร" โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้แก่เด็กและชาวบ้านทุกคน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านบราโกร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,737,387 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,626,378 ราย คิดเป็น 63%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 928,564 ราย คิดเป็น 16%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,123,712 ราย คิดเป็น 20%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 58,733 ราย คิดเป็น 1%