Secondary

Languages

กิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ.

 

กยศ. ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

 

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบการกว่า 15 หลักสูตร ที่จะทำให้เรียนรู้เทคนิคบริหารเงินอย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคต